Bildiri Formatı

BİLDİRİ FORMATI

  1. Bildiri özeti 200-250 kelimeden; bildiri metni maksimum 7.000 kelimeden (kaynakça dâhil) oluşur.
  2. Bildiri metinleri, Microsoft Word programında en az 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı; dipnotlar ise 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  3. Başlıklar bold olmalıdır.
  4. Gövde metnindeki başlıkları numaralandırmada -örnekteki gibi- ondalık sistem tercih edilmelidir.

1. Birinci Derece Başlık

1.1. İkinci Derece Başlık

1.2. İkinci Derece Başlık

1.2.1. Üçüncü Derece Başlık

1.2.2. Üçüncü Derece Başlık

2. Birinci Derece Başlık

2.1. İkinci Derece Başlık

2.2. İkinci Derece Başlık

3. Birinci Derece Başlık

Yazar Adı Soyadı

Unvan, Üniversite,

Fakülte/Kurum

Eposta

Orcid no

Bildiri Başlığı

Öz

* Güncellenmiş özet metni (200-250 kelimelik)

Anahtar Kavramlar: (En az beş kavram olmalıdır. Kavramlardan ilki bilim dalı adı olmalıdır.)

Title

Abstract

Keywords:

Gövde Metni

* Bildiri metni en fazla 7.000 kelimeden oluşmalıdır (Kaynakça dâhil).

Kaynakça

Dipnot ve kaynakçada Chicago veya APA atıf sistemlerinden biri esas alınmalıdır.