Görülen zaruret üzerine 14-15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe-Kelam-Tasavvuf Etkileşimi Sempozyumu iptal edilmiştir. İlgilenen araştırmacılardan özür dileriz.