Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Konu Tarih
Özet Teslimi için Son Gün 17 Ocak 2020
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanma Tarihi 1 Şubat 2020
Tam Metin Son Gönderme Tarihi 17 Mart 2020
Sempozyum Tarihi 17-19 Nisan 2020