KONULAR

Kongrenin Ana Konuları

 • 14. ve 15. Yüzyıllar çerçevesinde
 • Felsefi konu, kavram ve problemler
 • Kelami konu, kavram ve problemler
 • Tasavvufi konu, kavram ve problemler
 • Felsefe – Kelam etkileşimi
 • Felsefe – Tasavvuf etkileşimi
 • Kelam – Tasavvuf etkileşimi
 • Felsefe – Kelam – Tasavvuf etkileşimi
 • Devrin filozof, mütekellim ve mutasavvıflarının etkilediği veya etkilendiği düşünürler
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından varlık
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından metafizik
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından epistemoloji
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından ahlak
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından nefs (psikoloji)
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından mantık
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından inanç konuları