Kurullar

AKADEMİK KURULLAR

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR, Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan KUTLUER, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut AY, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer TÜRKER, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet VURAL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Şamil ÖÇAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cahit HAKSEVER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Kelpetin ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Hayri KAPLAN, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet AYDIN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus CENGİZ, Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel KAYA, İstanbul Üniversitesi

Assoc. Prof. Said ENVARİ, Tabatabai Üniversitesi (Tahran)

Assoc. Prof. Anar GAFAROV, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Assist Professor Agil ŞİRİNOV, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü

Dr. Öğr. Ü. Emrah KAYA, Sakarya Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Kazım ARICAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri ADIGÜZEL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent AKOT, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Abdullah DEMİR, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Ata AZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Nur Betül ATAKUL

Arş. Gör. Hacer ERGİN

Arş. Gör. Kamile AKBAL

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR

Arş. Gör. Buğra KOCAMUSAOĞLU

Arş. Gör. Şeyma YAZICI

Arş. Gör. Bilge SEVER KIYAK

Arş. Gör. Enes DAĞ