Özet ve Bildiri Yazım Kuralları

  • * Bildiriler, Türkçe ve İngilizce dillerinden biri ile sunulabilir.
  • * Tebliğ özetleri, Türkçe olarak yazılmalı ve 200-300 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 5 anahtar kelime de yazılmalıdır. Türkçe sunulacak tebliğler için İngilizce başlık ile birlikte abstract ve keywords; İngilizce sunulacak tebliğler için Türkçe başlık ile birlikte özet ve anahtar kelimeler de eklenmelidir.
  • * Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.
  • * Özet ve bildiri metinlerinin yazımında, İSNAD atıf sisteminin dipnotlu veya metin içi versiyonu kullanılmalıdır: http://www.isnadsistemi.org
  • * Özet gönderimi için sitemizde yer alan bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.